สัตว์

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับสัตว์

Archive for August 20th, 2013

หอยทาก

หอยทาก

หอยทากเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็ก จัดว่าเป็นสัตว์ที่เชื่องช้าที่สุดในโลก และหอยทากเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะของหอยทากหรือรูปร่างของหอยทากนั้นคือ หอยทากมีลำตัวเป็นปล้อง มีเปลือกแข็งห่อหุ้มร่างกายภายนอก มีผิวหนังหรือเนื้อเยื่อติดกับพนังเปลือก ซึ่งจะคอยทำหน้าที่สร้างกล้ามเนื้อแผ่นใหญ่ที่ใช้ในการคืบคลาน สามารถที่จะเกาะอยู่ตามพื้นหิน ดิน ทราย ได้อย่างแข็งแรงค่ะ หอยทากยังมีหนวดเพื่อช่วยให้ง่ายมากขึ้นในการดำรงชีวิตของหอยทาก
หอยทากนั้นจะพบมากในหน้าฝน จะพบตามที่ที่มีความชื่นมาก เช่น จะพบเห็นหอยทากได้ตามถนน แถวริมน้ำ หอยทากนั้นจะมีการแพร่พันธุ์หรือการขยายพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นหน้าฝนเช่นกันค่ะ สำหรับหอยทากนั้นมักจะหากินในเวลากลางคืน ซึ่งในเวลากลางวันนั้น แต่ในตอนกลางวันนั้นหอยทากมักจะหลบแดดอยู่ในร่ม เพราะว่าจะทำให้หอยทากนั้นสูญเสียความชื่น
หอยทากเป็นสัตว์ที่สามารถที่จะอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ห้วย หนอง คลอง บึง ลำธาร แม้กระทั่งในท่อระบายน้ำเราก็สามารถที่จะพบเห็นหอยทากได้ นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหอยทาก สัตว์ที่มีความเชื่องช้าที่สุด และสำหรับสิ่งที่เป็นภัยต่อหอยทากมาก ก็คือ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ รวมไปถึงมนุษย์เราด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งที่เรากล่ามานี้ อาจจะเหยียบหอยทากนั้นจนตายกเป็นไปได้ อาจจะเกิดจาการที่หอยทากมีขนาดที่เล็กจึงทำให้มองไม่เห็นหอยทากนะคะ

 

ขอบคุณบทความจาก… th.wikipedia.org

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off

Snail

Snail

Snail is an animal that is small. Classified as bovine animals in the world. And snails are invertebrates. The shape of a snail or snail it is. The snail body segmental Hard shell exterior encased body. A flap of skin or tissue attached to the shell. Which will serve the large muscles used for crawling. Can be settled by rock, sand has been very strong here. Snail with a mustache to make easier the life of the snail.
Snails are common in the rainy season. Are found as a very humid as can be seen along the river snail, snails, it is the breeding or propagation will occur rain as well. For snails are often tricky at night. In the daytime it. But in the daytime it was snail often in shady areas. Because the snail that lost close.
Snail is an animal able to live both on land and in water, whether Brook Swamp Canal streams even in the sewers, we were able to see the snail. This is a story about a snail. Most animals are lazy. And for what good is a threat to the snail car or motorcycle. Including us humans too. This is what we’re missing. May be trampled to death a snail that is possible. May have occurred at a snail’s small size makes it invisible snail.

 

Quote from the article … th.wikipedia.org.

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off