สัตว์

เรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับสัตว์

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า ก็หมายถึงสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่ไข่ของสัตว์ที่อยู่ในป่าหรือดำรงชีวิตอยู่ในป่า สัตว์เป็นสัตว์ที่ส่วนมากแล้วจะเป็นสัตว์ป่าที่หายาก ซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นที่หมาปองของนักล่าสัตว์หลายๆคนมาก เพราะสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่หายาก และส่วนประกอบในร่างกายของสัตว์ป่าเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักล่าทั้งหลายมหาศาลเลยนะคะ และนอกจากนักล่าเหล่านี้จะล่าสัตว์เพื่อนำไปขายแล้ว ยังมีคนบางกลุ่มที่มีการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อที่จะนำไม้ไปขาย ซึ่งไม้ก็ได้ราคาดีมากอีกด้วย เป็นการทำลายระบบนิเวชของดารดำรงชีวิตของสัตว์ป่าหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่า ทำให้สัตว์เหล่านี้ขาดอาหาร และที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ จึงเกิดเป็นปัญหามากมายตามมา เพราะเหตุนี้นะคะ จึงมีหน่วยงานหลายหน่วยงานได้เข้ามาทำการช่วยเหลือและคุ้มครองสัตว์ป่ารวมทั้งระบบนิเวชของสัตว์และป่าไม้ เพื่อเป็นการป้องกันการลุกล้ำเขตสัตว์ป่า และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดหรือออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่า หากมีการฝ่าฝืนมีมีการนกระทำความผิด ก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามนักล่าเหล่านี้ก็ยังมีการล่าสัตว์ป่าโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายใดๆจึงทำให้สัตว์ป่าที่มีอยู่ลดน้อยลงไปทุกวัน สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิต เราทุกคนจึงควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ไปนานๆนะคะ

 

ขอบคุณบทความจาก… บิว

posted by qwer1688 in Uncategorized and have Comments Off